Geoloogilise uuringu load

6.12.22

Maapõueseaduse § 4 alusel  on maavara geoloogiline uuring maavara kaevandamise ja kasutusele võtmise eesmärgil tehtav geoloogiline töö.

 

Geoloogilise uuringu load Saarde vallas 

Uuringuruumi nimetus

Uuringuruumi

pindala

Uuritav maavara

Loa omanik

Loa kehtivusaeg

Tõitoja II

15,96 ha

liiv AS TREV-2 Grupp 10.08.2020- 10.08.2025
Kauoja III 26,94 ha liiv AS TREV-2 Grupp 31.07.2020- 31.07.2025
Rabaküla 16,80 ha liiv, kruus Marina  Minerals  OÜ 02.12.2022- 02.12.2025
Kamali V  11,93 ha  liiv, ehitusliiv AS Roger Puit

19.01.2021- 19.01.2026

Veelikse  2.66 ha liiv, kruus  SKP Invest OÜ

17.05.2021-

17.05.2023

Kikepera III 16,22 ha  kruus, ehituskruus, liiv, ehitusliiv Metsamaahalduse AS 18.06.2021- 18.06.2024
Kivinina III  16,28 ha liiv KMG OÜ

07.02.2022-

07.02.2025

Kikepera V 28,85 ha liiv KMG OÜ

08.02.2022-

08.02.2025

Ilvese II 24,96 ha liiv VERSTON OÜ

09.02.2022-

09.02.2025

Kikepera IV 8 ha liiv, kruus PAIMRE OÜ 12.10.2022- 12.10.2025

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS