Eluruumi tagamine

7.07.22

Eluruumi tagamine on Saarde Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab Saarde Vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Õigusaktid:

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Toimetaja: SIGNE LAAGUS