Elukoha registreerimine

23.03.22

Elukoha registreerimine

Elukohateade e-rahvastikuregistris

- Elukohateade

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse ehk elukohateate esitamist. 

Elukohateade tuleb esitada, kui:
- asute uude kohta elama
- muudate elukohta Eestis 
- asute elama välismaale
- kolite välismaalt tagasi Eestisse

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 14 päeva jooksul.


Elukohateate esitamine

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:

  • isikuttõendav dokument (posti teel saates dokumendi koopia)
  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
  • eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
  • kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui elukohana esitate Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama

 

Elukohaandmed rahvastikuregistris

Rahvastikuregistri seadus
Andmete kontrollimine rahvastikuregistris

 

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Oma andmeid saab vaadata riigiportaalis eesti.ee ja/või rahvastikuregistris

  • Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab.
  • Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.


Andmete kontrollimiseks võimaldab inimesele juurdepääsu rahvastikuregistrisse ka kohalik omavalitsus isiku avalduse alusel. Vaata lähemalt: Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine

 

Lisaks on võimalik e-teenusena rahvastikuregistri portaalis tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis.

Täpsem info Siseministeeriumi kodulehel

 

 

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS