15.12.16

Ajavahemikul 21.-27. nov. 2016 toimus rahvaküsitlus: "Kas toetate Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemist üheks omavalitsuse üksuseks?". Küsitluses osales 625 isikut, mis on 18,2% hääleõiguslikest isikutest. Küsitluse tulemusena selgus, et 72 isikut pooldas ühinemist ja 553 isikut ei pooldanud valdade ühinemist.

Saarde vallavolikogu 07.12.2016 toimuval istungil kinnitab Saarde Vallavolikogu küsitlustulemused ning otsustab ühinemislepingu allkirjastamise või mitteallkirjastamise.

 

Kas toetate Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemist üheks omavalitsuse üksuseks?

Arvamust sai avaldada elanike küsitlusel, vastates "JAH" või "EI"

Elektrooniline hääletamine toimus VOLIS veebilehe kaudu esmaspäev 21.novembril kell 8.00 ning lõppes 24.novembril kell 20.00.

Elektroonilisel hääletamiseks oli vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiili ID-ga.
Elektrooniliselt antud arvamust oli võimalik muuta kuni elektroonilise küsitluse lõppemiseni:
- elektrooniliselt muutes jäi kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis sai eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta 25. ja 26.novembril küsitluslehel arvamuse andmisega
3.11.16
Kas toetate Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühinemist üheks omavalitsuse üksuseks?
Arvamust saab avaldada elanike küsitlusel, vastates "JAH" või "EI"
 
Ühinemise rahvaküsitlus toimub 21.-27. novembrini 2016. Oma arvamuse saab anda elektrooniliselt või minna küsitluspunkti ja märkida arvamus küsitluslehele.
Rahvaküsitlusel saab osaleda vähemalt 16-aastane teovõimeline ja hääleõiguslik isik, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Saarde vald.
 
Elektrooniline hääletamine toimub Saarde valla veebilehe kaudu ning algab 21.novembril kell 8.00 ning lõpeb 24.novembril kell 20.00.
Elektroonilisel hääletamiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiili ID-ga.
Elektrooniliselt antud arvamust on võimalik muuta kuni elektroonilise küsitluse lõppemiseni:
- elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta 25. ja 26.novembril küsitluslehel arvamuse andmisega
 
Küsitluspunktis arvamuse andmine
Küsitluspunktid on avatud:
25. novembril 2016 Tihemetsa spordikompleksis (Valga mnt 21, Tihemetsa alevik)  kell 9–17;
26. novembril 2016 Tali teeninduspunktis (Kase tee 1, Tali küla)  kell 9–17;
27. novembril 2016 Saarde vallamajas (Nõmme 22, Kilingi-Nõmme) kell 9–17.
  • vajalik kehtiv isikut tõendav dokument
  • küsitluses osaleja saab küsitluse käigus anda arvamuse vaid üks kord
 
Kodus arvamuse andmine
Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus.
Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitada hiljemalt pühapäeval, 27.novembril kell 14.00 küsitluskomisjonile või vallasekretärile:
Nõmme 22, Kilingi-Nõmme, Saarde vald 86304
tel 449 0131; 449 0135
e-posti aadressil info@saarde.ee
Taotluses palume märkida küsitluslehte kodus täita sooviva isiku nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontakttelefon ning põhjus, miks pole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla.
 
Lisainfo tel 449 0131