Ehitus- ja kaeveluba

30.05.24

 

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 

Ehitus- ja kasutusluba

Ehitusega seotud teatiste ja lubade esitamiseks palume kasutada Ehitisregistri keskkonda. 

Kaeveluba

Saarde valla kaevetööde eeskirjad.

Saarde Vallavalitsusele esitatava kaeveloa taotluse vorm on kätte saadav allolevalt viitelt.

Ehituse ja planeerimisega seotud dokumentide vormid leiate alajaotusest blanketid.