Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Saarde vallas

11.07.22

Saarde Vallavolikogu 18. mai 2018.a määrusega nr 20 kehtestati Saarde valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse korraldamisest teatamiseks ning ürituse pidamiseks nõuded ürituse korraldajale.

  • Teatis ürituse korraldamise kohta tuleb üldjuhul esitada vähemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.
  • Kui ürituse korraldamiseks soovitakse muu hulgas muuta või ümber korraldada liikluskorraldust või kasutada liikluskorraldajaid, esitatakse teatis vähemalt üks nädal enne ürituse toimumist.
  • Kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku ning selleks tuleb lõhkematerjaliseaduse alusel taotleda luba või kui üritusel soovitakse Saarde valla loal tekitada teisi isikuid oluliselt häirivat müra või kasutada valgusefekte, esitatakse teatis vähemalt viis tööpäeva enne ürituse toimumist. 

Saarde Vallavolikogu 18.05.2018 määrus nr 20 Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Saarde vallas

 

PRAKTILINE JUHEND KESKKONNASÕBRALIKE ÜRITUSTE KORRALDAMISEKS

 

 

Toimetaja: SIGNE LAAGUS