Asjaajamisjuhised

29.05.20

E-teenused

Riigiportaal eesti. ee on riigi info ja e-teenuste keskkond. Portaali eesmärgiks on pakkuda kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele infot, kontaktandmeid ning avalikke e-teenuseid ühtses keskkonnas.

Portaali vahendusel on võimalik:

  • kasutada erinevaid registriteenuseid – nt rahvastikuregistri, majandustegevuse registri, äriregistri, ehitisregistri, liiklusregistri, kinnistusregistri jne teenuseid;
  • siseneda teistesse infosüsteemidesse – nt e-maksuamet, e-kinnistusraamat, e-Töötukassa, eKool, e-PRIA, osale.ee;
  • kasutada RIA poolt loodud lahendusi – nt teavitusteenus, valimisinfo tellimine, ametlikud e-vormid;
  • leida vajaliku informatsiooni igapäevaste asjaajamiste korraldamiseks riigiga – nt dokumentide taotlemiseks, digitaalallkirja kasutamiseks, lapse sünni registreerimiseks, ettevõtluse alustamiseks, toetuste ja hüvitiste taotlemiseks.

Saarde Vallavalitsusele on võimalik esitada:

Toimetaja: SIGNE LAAGUS