29.01.24

Mittetulundusühingutele

Saarde valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord  

Blanketid:

Taotlus Saarde valla eelarvest ürituste korraldamise toetuse saamiseks

Eelarve ürituse toetuse taotlusele

Kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Toetuse kasutamise aruanne

Aktuaalsed projektitoetused

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti - Läti koostööprojektide taotlusvoor

INTERREG programmide hooaeg sügis 2022 - kevad 2023

Päästeamet

Eraisikud:

Ettevõtted:

MTÜd:

 

 

Kaubanduse valdkonnas tegutsemine

Kaubandustegevusega seotud seadusandluse kohta on võimalik infot leida Eesti Kaupmeeste Liidu kodulehelt.

Kaubandustegevus jaguneb

  • Hulgikaubandus
  • Jaekaubandus
  • Toitlustamine
  • Teenindus
  • Tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.

Kaubandustegevuseks ja majutusteenuse osutamiseks ei ole vaja eraldi luba taotleda. Erandiks on nt alkoholi- ja tubakamüük, mille puhul on vaja esitada jae- ja hulgikaubanduse või toitlustamise majandustegevusteade majandustegevuse registrile.

Majandustegevusteade

Seaduses (alkoholiseadustubakaseadusbiotsiidiseadusrahvatervise seadus) sätestatud juhul on ettevõtjal kohustus esitada enne majandustegevuse alustamist majandustegevusteade.

Alkoholi või tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama jae- ja hulgikaubanduse ning toitlustamise tegevusalal.

Kutsealaseks kasutamiseks mõeldud lõhkeaine lähteaine, biotsiidide või hambavalgendustoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama hulgikaubanduse tegevusalal.

Majandustegevusteade esitatakse majandustegevuse registrile.

Loe veel: Kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevusteate esitamine

Toidukaupade müük

Toiduseaduse § 7-9 alusel on toidu käitlejal kohustus esitada Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteade või tegevusloa taotlus. 

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba

Loe lisaks

Toimetaja: JANNE ELMERS