28.07.23

Haridus, kultuur

Huvihariduse toetus väljaspool Saarde valda huviharidust omandavatele õpilastele

Rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Saarde vallas elavatele üldhariduskoolis õppivate õpilastele toetatakse huvihariduse andmist valla eelarvest järgnevatel tingimustel:

- huvikooli õpilaskoha eest tasutakse tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õppekava ulatuses ühe õppeaasta jooksul;
- toetus on tegevuskulu osaliseks kompenseerimiseks neile era- ja munitsipaalhuvikoolidele, kellel on kinnitatud õppekava EHIS-es;
- toetus kantakse üle huviharidust pakkuva omavalitsuse või erahuvikooli poolt esitatud arvete alusel.

Toetust antakse toetudes Saarde Vallavolikogu määrusele Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord".

Toetuse saamiseks tuleb Saarde Vallavalitsusele esitada andmed, mille alusel saadetakse garantiikiri huviharidust pakkuvale õppeasutusele.

 

Toimetaja: JANNE ELMERS