Arengukavad

26.01.23

Kehtiv arengukava

Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028

Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028" muutmine     

 

Arengukava menetlus aastal 2021

Saarde Vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a määruse nr 28 "Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028" muutmine

Saarde Vallavalitsus avalikustas Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 muutmise eelnõu (Lisa 1 „Tegevuskava 2019-2028 (sh investeeringud 2021-2024)" uues redaktsioonis pealkirjaga Lisa 1 „Tegevuskava 2019-2028 (sh investeeringud 2022-2025)" ja Lisa 2 „Eelarvestrateegia 2022-2025" uues redaktsioonis) (edaspidi: Eelnõu) alates 24. septembrist kuni 8. oktoobrini 2021. aastal.

Eelnõu koos seletuskirjaga .

Eelnõu tutvustavate avalike arutelude protokollid.

20.09.2021 Eelarve- ja arengukomisjoni protokoll

12.10.2021 Saarde Vallavalitsuse istungi ning eelarve- ja arengukomisjoni ühiskoosoleku protokoll.

 

Arengukava menetlus aastal 2020

Saarde Vallavalitsus avalikustas Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 muutmise eelnõu (Lisa 1 „Tegevuskava 2019-2028 (sh investeeringud 2020-2023)" uues redaktsioonis pealkirjaga Lisa 1 „Tegevuskava 2019-2028 (sh investeeringud2021-2024)" ja Lisa 2 „Eelarvestrateegia 2021-2024" uues redaktsioonis) (edaspidi: Eelnõu) alates 26. oktoobrist kuni 9. novembrini 2020. aastal.

Eelnõu tutvustavate avalike arutelude protokollid.

Muudatusettepanekud, mis on esitatud eelnõule avaliku väljapanekul.

Eelarve- ja arengukomisjoni protokoll 14.10.2020 nr 2

 

Varasemad arengukavad:

Hallatavate asutuste arengukavad

 

Varasemad arengukavad (kehtetud)

 

Pärnu maakonna arengustrateegia "Pärnumaa 2035+"