Keskkonnaamet teatab, et on 10.10.2022 kirjaga nr DM-116840-50 algatanud Aktsiaseltsi TREV-2 Grupp Nepste V liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise (KMH).   ...

Nepste V liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et on 10.10.2022 kirjaga nr DM-116840-50 algatanud Aktsiaseltsi TREV-2 Grupp Nepste V liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise (KMH).   ...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Vangu II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse ja edastanud selle kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks. Dokumendiga on võimalik tutvuda ...

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Vangu II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse ja edastanud selle kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks. Dokumendiga on võimalik tutvuda ...

Keskkonnaamet väljastas 22.11.2022 osaühingule Grenor Trade keskkonnalo ehitusliiva kaevandamiseks Kauoja III liivakarjääris. Dokumendiga on võimalik tutvuda  siin

Väljastati keskkonnaluba

Keskkonnaamet väljastas 22.11.2022 osaühingule Grenor Trade keskkonnalo ehitusliiva kaevandamiseks Kauoja III liivakarjääris. Dokumendiga on võimalik tutvuda  siin

Anname Teile teada, et oleme 10.10.2022 kirjaga nr DM-116839-30 algatanud Aktsiaseltsi TREV- 2 Grupp Nepste VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise (KMH).   ...

Nepste VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise teade

Anname Teile teada, et oleme 10.10.2022 kirjaga nr DM-116839-30 algatanud Aktsiaseltsi TREV- 2 Grupp Nepste VI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise (KMH).   ...

VALICECAR OÜ poolt 19.01.2022 esitatud korrastamistingimuste taotluse alusel on valminud Riisselja II kruusakarjääri mäeeraldise korrastamistingimuste eelnõu. Vastavalt ...

Riisselja II kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse küsimine

VALICECAR OÜ poolt 19.01.2022 esitatud korrastamistingimuste taotluse alusel on valminud Riisselja II kruusakarjääri mäeeraldise korrastamistingimuste eelnõu. Vastavalt ...

Võttes  aluseks  haldusmenetluse  seaduse  §  40  lõike  1  esitab  Keskkonnaamet  Teile  kui menetlusosalisele antava keskkonnaloa nr...

Aktsiaselts Zebra keskkonnaloa nr KL-514459 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Võttes  aluseks  haldusmenetluse  seaduse  §  40  lõike  1  esitab  Keskkonnaamet  Teile  kui menetlusosalisele antava keskkonnaloa nr...

KMG OÜ (registrikood 16196755; aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond)  esitas  12.05.2022  Keskkonnaametile  Kivinina  III ...

Kivinina III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

KMG OÜ (registrikood 16196755; aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond)  esitas  12.05.2022  Keskkonnaametile  Kivinina  III ...

Osaühing  Lindamäe    (registrikood  10898284,  aadress  Jalaka  tn  4,  80019  Pärnu)  esitas 09.07.2022  kirjaga ...

Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine

Osaühing  Lindamäe    (registrikood  10898284,  aadress  Jalaka  tn  4,  80019  Pärnu)  esitas 09.07.2022  kirjaga ...

AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress Papiniidu tn 5a/1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond) esitas 07.05.2021 Keskkonnaametile Möksi turbatootmisala keskkonnaloa ...

Arvamuse küsimine Möksi turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta

AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress Papiniidu tn 5a/1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond) esitas 07.05.2021 Keskkonnaametile Möksi turbatootmisala keskkonnaloa ...

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  võtnud  menetlusse  Marina  Minerals  OÜ  OÜ  (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna...

Ilvese liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohalikule omavalitsusele arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  võtnud  menetlusse  Marina  Minerals  OÜ  OÜ  (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna...

Keskkonnaamet  palus  31.12.2021  kirjaga  nr  DM-109253-18  Saarde  Vallavalitsuse  arvamust Teesiht  OÜ  (regitrikood  12635880) ...

Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta arvamuse andmise tähtaja pikendamine

Keskkonnaamet  palus  31.12.2021  kirjaga  nr  DM-109253-18  Saarde  Vallavalitsuse  arvamust Teesiht  OÜ  (regitrikood  12635880) ...

Teatame, et oleme menetlusse võtnud ettevõtte osaühing Grenor Trade (registrikood 10500525, aadress  Kase  tn  18,  Pärnu  linn,  Pärnu  linn  80010 ...

Keskkonnaloa taotluse nr. T/KL-1008032 esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Teatame, et oleme menetlusse võtnud ettevõtte osaühing Grenor Trade (registrikood 10500525, aadress  Kase  tn  18,  Pärnu  linn,  Pärnu  linn  80010 ...

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud  menetlusse AS  TREV-2  Grupp  (registrikood  10047362,  aadressTeemeistri  tn  2,  Nõmme ...

Kauoja IV liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud  menetlusse AS  TREV-2  Grupp  (registrikood  10047362,  aadressTeemeistri  tn  2,  Nõmme ...

Teesiht OÜ (regitrikood 12635880, aadress Papsaare tee 5-7, Papsaare küla, Pärnu linn 88317 Pärnu maakond) esitas 19.02.2020 Keskkonnaametile Kauoja II liivakarjääri  keskkonnaloa taotluse...

Kauoja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Teesiht OÜ (regitrikood 12635880, aadress Papsaare tee 5-7, Papsaare küla, Pärnu linn 88317 Pärnu maakond) esitas 19.02.2020 Keskkonnaametile Kauoja II liivakarjääri  keskkonnaloa taotluse...