« Tagasi

Saarde vallas tuleb Orkaan

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkond ühes liitlaste ja partneritega viib 2.-4. detsembrini läbi õppuse Orkaan XVI. Pärnu maakonnas on õppuse kese Saarde vallas.

Lisaks Lääne maakaitseringkonnale osalevad õppusel Lõuna maakaitseringkonna kaitseliitlased, Tapal paiknevad liitlasüksused, Läti vabatahtlikud riigikaitsjad Zemessardzest ning teised partnerid, kokku ca 1000 isikut.

Osalejad liiguvad alal jalgsi ja masinatega, kasutatakse veokeid ja kergemat soomustehnikat (registrimass üle 8t), maastikuautosid (registrimass kuni 3,5t). Kasutatakse tulirelvi paukmoonaga ja imitatsioonivahendeid. Alale võidakse rajada kontrollpunkte, mis peale õppuse lõppu likvideeritakse. Tuld tehakse selleks ettenähtud kohas.

Kogu õppuse perioodil on üle Lääne-Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja kaitseliidu tehnika liikumist ja õhuvahendite aktiivsemat tegevust, seetõttu palume olla õppuse alal liikluses veelgi tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust.

Õppuse Kaart