Vallavara üürile andmiseks enampakkumise korraldamise teade

Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja Kilingi-Nõmmes aadressil Nõmme 22 asuva hoone II korruse 19,43 m² (üks ruum) suuruse äripinna üürile andmiseks kirjaliku enampakkumise. Üürihinna enampakkumise alghinnaks on 2 (kaks) eurot üüripinna eest ühe kalendrikuu kohta ja üüripind antakse üürile äri- ja/või kontoripinna kasutamise otstarbel.

Enampakkumise kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks 27.09.2022 kell 15:00.

Paberkandjal pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus. Ümbrikul peavad olema märksõnad „ÜÜRIKONKURSS" ja „mitte avada enne: 27.09.2022 kell 15:00".
E-kirjaga esitataval pakkumisel peab olema kirja teema „ÜÜRIKONKURSS" ja „mitte avada enne: 27.09.2022 kell 15:00".

Enampakkumise täpsed tingimused on nähtavad dokumendiregistris aadressil https://atp.amphora.ee/saardevv/index.aspx?itm=281153 (Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldus nr 391).