27.09.23

 

Saarde Vallavalitsus viis läbi küsitluse "Laste ja nende vanemate vajadused". Küsitluse tulemusel selgus, et vajatakse psühholoogilist nõustamist.

Saarde Vallavalitsus taotles meetmest "RE.7.1 Vaimse tervise teenus" toetust ning alates 01.08.2023 on võimalik tulla psühholoogi vastuvõtule ning lisaks on võimalus leppida telefoni teel kokku kohtumised väljaspool vastuvõtuaegasid. Uue kuu vastuvõtuajad kuulutatakse välja eelmise kuu lõpus ning avaldatakse valla kodulehel, Saarde Sõnumites ja Coopi ekraanidel.

Teenus on Saarde valla abivajajale tasuta. Vastuvõtuaeg leppida kokku telefonil 5330 6936, psühholoog Evelyn Eichhorst.

 

Toimetaja: KÜLLI KARU