Hanked

23.03.23

Saarde Vallavalitsuse korraldatavad riigihanked avaldatakse riigihangete registris ja teade selle kohta avaldatakse kodulehel. Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.
Alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete (lihthanked) teated avaldatatakse veebilehel jooksvalt.

 

Saarde Vallavalitsuse 2023. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 15.03.2023 korraldusega nr 115). 

Saarde Vallavalitsuse 2022. a hankeplaan (kinnitatud Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022 korraldusega nr 392).

 

 

Saarde Vallavalitsuse 2021. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2020. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2019. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2018. a hankeplaan

Saarde Vallavalitsuse 2017. a hankeplaan

« Tagasi

Surju Kooli parkla ehitamine

Hange on lõppenud, edukaks tunnistati Valicecar OÜ pakkumus.  

Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke „Surju Kooli parkla ehitamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.05.2022 kell 10.00. Kontaktisik on haldusnõunik Martti Rooden, tel 5349 4259.

Hankedokumendid on leitavad SIIT