« Tagasi

Avalikustamisel on uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eelnõu

9. november  - 24. november 2022 on avalikustamisel uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+" eelnõu. Eelnõu ja selle avalikustamine lähtub kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+" uuendamise lähtekohaks sai 21.12.2021 toimunud pööripäevakonverents „Pärnumaa 100 000 – kas pöörame või laseme minna". 14. jaanuaril 2022 tutvustati strateegia uuendamise plaani ja ajakava Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu koosolekul.

Pärnu maakonna uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+" lähtub seni kehtinud strateegiast ja on koostatud kõikide kohalike omavalitsuste, avaliku-, era- ja vabasektori koostöö tulemusena. „Pärnumaa 2035+" oluline alus ja mõjutaja on Riigikogus 12.05.2021 vastu võetud strateegia „Eesti 2035". „Pärnumaa 2035+" on ajaliselt sünkroonis nii riigi, Pärnu linna kui teiste maakonna kohalike omavalitsuste kavandamisprotsessidega. Arengustrateegia uuendamisprotsessis kujundati välja täiesti uus visioon „Pärnumaa – ühiselt uue energiaga", uuendati  põhieesmärke koos mõõdikutega, täiustati tuumvaldkondade sisu ja käsitlust, lisati eraldi peatükina linnapiirkonna strateegia, koostati uus tegevuskava aastateks 2022-2027.

Arengustrateegia "Pärnumaa 2035+" eelnõu

Lisainformatsiooni saab SIIT