« Tagasi

Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober.

Käesoleval aastal panustab riik koos kevadel toimunud vooruga kogukondade arengusse kokku 1,36 miljoni eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee, kuhu saab taotlusi esitada 3. oktoobrini kuni kell 16.30.


Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:

Pärnu maakond - MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit

KOP infopäev toimub 09.09.2022 kell 15 veebis Microsoft Teams keskkonnas. Liitumine SIIT

Täpsem info ja juhendid on leitavad arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.
Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, tiina.loorand@rtk.ee, tel 663 1888.