« Tagasi

Rohelise Jõemaa Koostöökogu kutsub osalema uue strateegia ettevalmistamise töögruppide kohtumistel

Rohelise Jõemaa Koostöökogu valmistab ette uut strateegiat. Sisendinfo kogumiseks on moodustatud töögrupid ja palume kõikidel huvilistel ennast töögruppidesse registreerida. Täname neid, kes on juba osalemissoovist teada andnud.

Strateegia ettevalmistamise töögruppide kohtumiste ajad:

Ettevõtjate koostöö – töörühma juht Kadri-Aija Viik (kadri_aija@hotmail.com, tel 516 7650).
o Kohtumine 24.08.2022 kell 17.00 Tori Siidritalus.

Noorte võimestamine/parem kaasamine – töörühma juht Jaanus Rahula (jaanus.rahula@pparnumaa.ee, tel 5662 8811).
o Kohtumine 29.08.2022 kell 17.00 Vändra Kultuurimajas.

Kogukondade võimalused sotsiaalse kaasatuse/inimväärikuse tagamise suurendamisel piirkonnas – töörühma juht Kalev Kaljuste (kalevkaljuste@gmail.com, tel 513 7439).
o Kohtumine 30.08.2022 kell 16.00 RJK kontoris.

Kuupäevad kohtumisteks on täpsustamisel:
Keskkonna- ja kliimasõbralikud lahendused – töörühma juht Signe Rõngas (signe.rongas@torivald.ee, tel 520 3412).
Innovaaatilised ideed ja lahendused – töörühma juht Lauri Luur (lauri.luur@torivald.ee, tel 523 7966).

Palun registreeri oma osalemine töögrupi kohtumisel vähemalt kaks päeva enne kohtumise toimumise kuupäeva alljärgneval lingil: https://forms.gle/eD5B9eT9x4sKoxBy9.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu ootab aktiivselt uue strateegia koostamisel kaasa rääkima, et kõikide huvigruppide ja piirkondade vajadused ning soovid saaks uude strateegiasse kirja! Kõikidel Rohelise Jõemaa piirkonnas tegutsejatel on võimalus oma sõna sekka öelda, palun kasutage seda, et uus strateegia saaks piirkonna vajadustele kõige paremini vastav!
Rohkem infot leiab ka Rohelise Jõemaa Koostöökogu kodulehelt.