Heakorraprobleemidest teavitamine

 

Veebilehe „Anna teada" http://www.anna-teada.ee/ abil saad teavitada kohalikku omavalitsust või Maanteeametit heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms. Teate edastamisel palume märkida ka teataja kontaktandmed lisainformatsiooni küsimiseks. Lipukesega palume märkida võimalikult täpselt probleemi asukoht.
 
Mugavaks teavituste saatmiseks lae oma telefoni mobiilirakendus Anna teada, see on olemas nii Androidi, iOSi kui Windows Phone jaoks.